+385 23 264 652   I   komunalac.nin@zd.ht.hr   I    Ponedjeljak - Petak: 07:00h - 15:00h

Javna nabava

Profil naručitelja Komunalac Nin d.o.o. za komunalne djelatnosti
Trg Hrvatskih branitelja 1
23232 Nin
Tel/fax: +385 23 264 652
E-mail: komunalac.nin@zd.ht.hr
OIB: 90049875685
MB: 04376501

Sukob interesa Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), KOMUNALAC NIN d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  • Plan nabave
  • Registri ugovora
  • Jednostavna nabava
  • Nabave - Objave

Fotogalerija

Pogledajte sve galerije

Kontaktirajte nas