+385 23 264 652   I   komunalac.nin@zd.ht.hr   I    Ponedjeljak - Petak: 07:00h - 15:00h

Javna nabava

Profil naručitelja Komunalac Nin d.o.o. za komunalne djelatnosti
Trg Hrvatskih branitelja 1
23232 Nin
Tel/fax: +385 23 264 652
E-mail: komunalac.nin@zd.ht.hr
OIB: 90049875685
MB: 04376501

Sukob interesa Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), KOMUNALAC NIN d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

- ŠOKOL d.o.o., Put Venere Anzotike 2, 23232 Nin, OIB: 18571843739

Fotogalerija

Pogledajte sve galerije

Kontaktirajte nas