+385 23 264 652   I   komunalac.nin@zd.ht.hr   I    Ponedjeljak - Petak: 07:00h - 15:00h

Javna rasvjeta

Komunalac Nin d.o.o. održava objekte i uređaje javne rasvjete na cjelokupnom području Grada Nina koje obuhvaća sljedeća naselja: Grbe, Nin, Ninski Stanovi, Poljica Brig, Zaton i Žerava.

Cjelokupni sustav javne rasvjete Grada Nina sastoji se od 1952 svjetiljke koje su raspoređene na 21 mjerno mjesto.

Tijekom 2012., 2014. i 2017. godine započeta je rekonstrukcija dijela javne rasvjete na području Grada Nina primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja pri čemu je zamijenjeno 323 svjetiljke s LED izvorima svjetlosti.    Osnovna djelatnost su poslovi vezani za:
  • održavanje javne rasvjete (zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela i pregorenih žarulja)
  • izgradnja javne rasvjete (ugradnja novih stupova i rasvjetnih tijela)
  • otklanjanje kvarova na mreži javne rasvjete
  • postavljanje svjetlosnih dekoracija (uoči blagdana i manifestacija) na područjima navedenih jedinica lokalne samouprave.


Prijave kvara na javnoj rasvjeti:
tel/fax: +385 23 264 652
e-mail: branimir@komunalac-nin.hr
Svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Ostale usluge

Groblja

Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, izgradnju grobnica, obavljanje ukopa pokojnika, uređenje i održavanje groblja...

SAZNAJ VIŠE

Parking

Na temelju Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Nina, tvrtka Komunalac Nin d.o.o provodi organizaciju i naplatu parkiranja na području Grada Nina...

SAZNAJ VIŠE

Javne površine

Održavanje zelenih površina obuhvaća slijedeće djelatnosti: košnja parkovnih površine, košnja javnih zelenih površina...

SAZNAJ VIŠE

Fotogalerija

Pogledajte sve galerije