+385 23 264 652   I   komunalac.nin@zd.ht.hr   I    Ponedjeljak - Petak: 07:00h - 15:00h

Javne površine

Održavanje zelenih površina
  Održavanje zelenih površina obuhvaća sljedeće djelatnosti:
 • Košnja parkovnih površina
 • Košnja javnih zelenih površina
 • Košnja dječjih igrališta
 • Sadnja i održavanje cvijeća i ukrasnog bilja
 • Sadnja i obrezivanje stabala
 • Sječa stabala i panjeva
 • Izvedba novih cvjetnjaka
 • Izvedba novih travnjaka
 • Održavanje cvjetnih nasada
 • Čišćenje parkovnih površina
 • Čišćenje dječjih igrališta


Održavanje i čišćenje javnih površina
  Održavanje i čišćenje javnih površina obuhvaća sljedeće djelatnosti:
 • Održavanje i čišćenje autobusnih stanica i stajališta
 • Čišćenje i održavanje gradskog trga
 • Priprema i čišćenja uslijed manifestacija
 • Čišćenje nogostupa
 • Čišćenje okoliša javnih i gradskih ustanova
 • Održavanje i popravak prometnih i info znakova
 • Održavanje i čišćenje plaža

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Komunalac Nin posjeduje licencu Ministarstva kulture za održavanje, rekonstrukciju, konsolidaciju i konzervaciju gradskih bedema i ostalih spomenika kulture te je kao takav sudjelovao i sudjeluje u obnovi i adaptaciji nepokretnih kulturnih dobara. Posebno treba istaknuti obnovu i rekonstrukciju Rimskog hrama te Rimskog mozaika. Obnovljeni su kvadrati i kvadrati Gradskih bedema, popločan je velik dio gradskih ulica. Izgrađeni su brojni ogradni kameni zidovi.

Komunalac Nin u svom skladišnom prostoru izrađuje suncobrane koji obogaćuju plažni sadržaj, kabine za presvlačenje, klupe za sjedenje.

Izrađujemo i održavamo drvene pješačke staze po plažama.

Ostale usluge

Groblja

Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, izgradnju grobnica, obavljanje ukopa pokojnika, uređenje i održavanje groblja...

SAZNAJ VIŠE

Javna rasvjeta

Komunalac Nin d.o.o. je preuzeo održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na cjelokupnom području Grada Nina...

SAZNAJ VIŠE

Parking

Na temelju Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Nina, tvrtka Komunalac Nin d.o.o provodi organizaciju i naplatu parkiranja na području Grada Nina...

SAZNAJ VIŠE

Fotogalerija

Pogledajte sve galerije