+385 23 264 652   I   komunalac.nin@zd.ht.hr   I    Ponedjeljak - Petak: 07:00h - 15:00h

Opći uvjeti parkiranja

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima uređuju se uvjeti, način korištenja, organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima, kojima na temelju Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Nina („Službeni glasnik Grada Nina“ 01/14) upravlja tvrtka „Komunalac Nin“ d.o.o.Članak 2.

Javna parkirališta mogu biti ulična i izvanulična. Izvanulična parkirališta mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa. Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće zatvoriti fizičkim preprekama. Zatvorena parkirališta su ona parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza mogu fizički zatvoriti, a da se ne poremete prometni tokovi.Članak 3.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisom o sigurnosti prometa. Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati oznaku kategorije, vrijeme naplate parkiranja, cijenu i dopušteno vrijeme parkiranja.Članak 4.

Vertikalne oznake kategorija moraju biti istaknute brojčano i bojom.  Javna parkirališta na kojima se vrši naplata a koja imaju asfaltnu ili betonsku podlogu, treba označiti plavom bojom.  Horizontalne oznake u zoni ograničenog parkiranja i opskrbe ostaju u bijeloj boji.  

Zone

Članak 5.

Javna parkirališta svrstana su u parkirne zone:

  0 Zona - plava
 • Obala kneza Branimira

  I Zona – crvena
 • Liburnska obala

  II Zona – žuta
 • Obala Spile

  III Zona – smeđa
 • Od Ilirske ceste do zone A

  IV Zona
 • Zadarska cesta ( kod Pošte )

  A Zona – zelena
  Plaže:
 • Ninska Punta – Put Venere Anzotike
 • Ninsko blato
 • Ninske Vodice - Kraljičina plaža
 • Ždrijac
 • Put Svetog Jakova – plaža „Prodorica“
 • Šetalište kneza Branimira – Zaton
 • Pliša – Zaton
 • Zatonskih težaka – Zaton
 • Petra Zoranića - Zaton

  R Zona
 • parkirališta ispred zgrade POS-a i tvrtke „Komunalac Nin“ d.o.o.
Članak 6.

Za korištenje javnih parkirališta korisnik mora imati valjanu parkirališnu kartu. Parkirališna karta za parkiranje na javnom parkiralištu izdaje se kao dnevna karta i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje, osim ako korisnik izričito ne zatraži sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata. Za sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju kraćem od 24 sata izdaje se jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta). Za sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju dužem od 24 sata izdaje se godišnja parkirališna karta. Izgled i sadržaj parkirališnih karata za korištenje javnih parkirališta određuje organizator parkiranja.Članak 7.

Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni organizatora parkiranja, odnosno može je preuzeti s nalogom za plaćanje na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja. Naplata dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne karte. Naplata preko naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva neposredno preuzimanje dnevne karte na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja i plaćanje dnevne karte u roku od osam dana od dana preuzimanja.Članak 8.

Satna karta ističe se s unutarnje strane vjetrobranskog stakla. Valjana satna karta je ona iz koje je vidljivo:

 • da je plaćena za vremensko razdoblje u kojem se koristi parkirališno mjesto
 • za parkirališnu zonu u kojoj se koristi parkirališno mjesto
 • u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

Valjana satna karta kupljena putem sms-parking sustava dokazuje se primljenim brojem transakcije u povratnoj sms-poruci.

Članak 9. Naknada za parkiranje naplaćuje se:

0 Zona


 • od 01.06. do 30.06.
  • u vremenu od 07:00 – 23:00 sata, svaki dan
  • dnevna parkirna karta 11 €
  • satna karta za osobna vozila 1 € za svaki započeti sat parkiranja
  • satna karta za kamp kućice 3 €, a za svaki daljnji započeti sat parkiranja 1,50 €
  • satna karta za autobuse 8 €, a za svaki daljnji započeti sat parkiranja 1,50 €
 • od 01.07. do 15.09.
  • u vremenu od 07:00 – 01:00 sata, svaki dan
  • dnevna parkirna karta 15 €
  • satna karta za osobna vozila 1,50 € kuna za svaki započeti sat parkiranja
  • satna karta za kamp kućice 5,50 €, a za svaki daljnji započeti sat parkiranja 1,50 €
  • satna karta za autobuse 8 €, a za svaki daljnji započeti sat parkiranja 1,50 €
 • od 16.09. do 30.09.
  • u vremenu od 07:00 – 22:00 sata, svaki dan
  • dnevna parkirna karta 11 €
  • satna karta za sve kategorije vozila plaća se 1 € za svaki započeti sat parkiranja, svaki dan
 • od 01.10. do 31.05.
  • u vremenu od 07:00 – 18:00 sati
  • dnevna parkirna karta 8 €
  • satna karta za sve kategorije vozila plaća se 0,80 € za svaki započeti sat parkiranja, svaki dan osim nedjeljom i praznikom

I Zona


 • od 01.06. do 15.06.
  • dnevna parkirna karta 11 €
  • u vremenu od 07:00 – 22:00 sati, svaki dan
  • za sve kategorije vozila plaća se satna karta 1 € za svaki započeti sat parkiranja
 • od 15.06. do 15.09.
  • u vremenu od 07:00 – 17:00 sati, svaki dan
  • dnevna parkirna karta 15 €
  • satna karta za sve kategorije vozila plaća se 1,50 € za svaki započeti sat parkiranja
  • u vremenu od 17:00 – 22:00 sati plaća se jednokratna naknada u iznosu od 3 €
 • od 15.09. do 30.09.
  • u vremenu od 07:00 – 22:00 sata, svaki dan
  • dnevna parkirna karta 11 €
  • satna karta za sve kategorije vozila plaća se 1 € za svaki započeti sat parkiranja
 • od 01.10. do 31.05.
  • u vremenu od 07:00 – 18:00 sata
  • dnevna parkirna karta 8 €
  • satna karta za sve kategorije vozila plaća se 0,80 € za svaki započeti sat parkiranja, svaki dan osim nedjeljom i praznikom

II Zona


 • od 01.06. do 30.06.
  • u vremenu od 07:00 – 22:00 sata, svaki dan
  • dnevna parkirna karta 11 €
  • satna karta za osobna vozila 1 € za svaki započeti sat parkiranja
 • od 01.07. do 31.08.
  • u vremenu od 07:00 – 22:00 sata, svaki dan
  • dnevna parkirna karta 15 €
  • satna karta za osobna vozila 1,50 € za svaki započeti sat parkiranja
 • od 01.09. do 30.09.
  • u vremenu od 07:00 – 22:00 sata, svaki dan
  • dnevna parkirna karta 11 €
  • satna karta za osobna vozila 1 € za svaki započeti sat parkiranja
 • od 01.10. do 31.05.
  • u vremenu od 07:00 – 18:00 sata
  • dnevna parkirna karta 8 €
  • satna karta za osobna vozila 0,80 € za svaki započeti sat parkiranja, svaki dan osim nedjeljom i praznikom

III Zona


 • od 01.06. do 15.09.
  • u vremenu od 07:00 – 22:00 sata, svaki dan
  • plaća se cjelodnevna karta u iznosu od 3 €

A Zona


  Ninska Punta
 • od 01.05. do 30.09.:
  • u vremenu od 07:00 – 20:00 sati, svaki dan
  • plaća se cjelodnevna karta u iznosu od 5 €
  Ninsko blato
 • od 01.05. do 30.09.:
  • u vremenu od 07:00 – 20:00 sati, svaki dan
  • plaća se cjelodnevna karta u iznosu od 5 €
  Ninske Vodice - Kraljičina plaža
 • od 01.05. do 30.09.:
  • u vremenu od 07:00 – 20:00 sati, svaki dan
  • plaća se cjelodnevna karta u iznosu od 5 €
  Ždrijac
 • od 01.05. do 30.09.:
  • u vremenu od 07:00 – 20:00 sati, svaki dan
  • plaća se cjelodnevna karta u iznosu od 5 €
  Put Svetog Jakova – plaža „Prodorica“
 • od 01.06. do 30.09.:
  • u vremenu od 07:00 – 20:00 sati, svaki dan
  • plaća se cjelodnevna karta u iznosu od 3 €
  Šetalište kneza Branimira – Zaton
 • od 01.05. do 30.09.:
  • u vremenu od 07:00 – 20:00 sati, svaki dan
  • plaća se cjelodnevna karta u iznosu od 5 €
  Pliša - Zaton
 • od 01.06. do 30.09.:
  • u vremenu od 07:00 – 20:00 sati, svaki dan
  • plaća se cjelodnevna karta u iznosu od 5 €
  Zatonskih težaka-Zaton
 • od 01.06. do 30.09.:
  • u vremenu od 07:00 – 20:00 sati, svaki dan
  • plaća se cjelodnevna karta u iznosu od 3 €
Članak 10.

U 0, 1, i 2. ZONI postoji mogućnost naplate putem sms-parkinga slanjem sms-a na jedinstveni broj sms-a 707004Članak 11.

Vrijeme parkiranja na parkiralištima iznosi:

 • zoni I - neograničeno
 • zona II - neograničeno
 • zona III - neograničeno
 • zona A - 1 dan


Članak 12.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu, vozač ili korisnik vozila sklapa s organizatorom parkiranja Ugovor o korištenju javnog parkirališta. Ugovorom o parkiranju isključuje se obveza čuvanja vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.Članak 13.

Nadzor nad parkiranjem vozila obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja (u daljem tekstu Kontrolor).Članak 14.

Korištenje parkirališta bez naknade dozvoljeno je:

 • Vozilima hitne pomoći i vatrogasne službe
 • Vozilima MUP-a i HV-a
 • Službenim vozilima Grada Nina i Komunalnog poduzeća Grada Nina.


Članak 15.

Na parkirnoj karti su oznake - ime tvrtke „Komunalac Nin“ d.o.o. OIB tvrtke, broj računa ( kod fiskalnih blagajni ) i drugi znakovi pomoću kojih se obilježava godina, mjesec, dan i vrijeme korištenja parkirališta te cijena.Članak 16.

Za naplatu parkiranja samoisticanjem karte koristi se fiskalna blagajna koja izdaje parkirnu kartu, za poluautomatsku naplatu koristi se ulazni print listić, a za automatsku naplatu "automat" parkirna karta i SMS poruka.  "Automat" parkirna karta ima obilježja iz članka 14. i vrijeme do kojeg je plaćeno parkiranje. Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva elektroničku kupnju parkirališne karte o čemu korisnik parkiranja zaprima SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj karti mobilnim telefonom. SMS poruka sadrži oznaku zone, cijene i vremena dopuštenog parkiranja.Članak 17.

Kod zatvorenih parkirališta s poluautomatskom naplatom naknada se kompjuterski obračunava prema podacima s ulaznog listića i naplaćuje kod izlaza iz parkirališta zajedničkim print računom.  Kontrola izlaza vrši se nakon radnog vremena najduže za dužinu dozvoljenog parkiranja.  Korisnicima koji ulaze u parking u tom vremenu izdaju se besplatni listići.Članak 18.

Kod automatizirane naplate korisnik količinom ubačenih kovanica sam određuje dužinu plaćenog parkiranja sukladno vremenu ograničenja i kartu ističe na vidno mjesto ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.Članak 19.

Kod naplate samoisticanjem korisnik kupljenu kartu ističe na vidno mjesto ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.Članak 20.

Za parkiranje vozila invalida osiguravaju se prema važećim propisima parkirna mjesta na svim parkiralištima gdje se vrši naplata i u zonama ograničenog parkiranja i opskrbe.Članak 21.

Vozila s oznakom invalida imaju besplatno parkiranje na parkinzima označenim za invalide, pod uvjetom da vozilom upravlja ili se njime prevozi invalid.  Kontolor parkinga ovlašten je zatražiti predočenje invalidske iskaznice.Članak 22.

Ovlašteni djelatnici koriste odgovarajuću opremu koja omogućuje evidentiranje mjesta i vrijeme parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila, te ispisivanje dnevne karte s nalogom za plaćanje, u skladu s odredbama općih uvjeta parkiranja iz ovog Pravilnika.Članak 23.

Korisnik javnog parkirališta dužan je valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila istaknuti na vozilu tako da organizator parkiranja može provjeriti njezinu valjanost. Ako korisnik javnog parkirališta ne istakne valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku iz stavka 1. ovog članka ili je istakne tako da se ne može provjeriti njezina valjanost, ili nema SMS potvrdu plaćanja parkirne karte smatrat će se da nema satnu, višesatnu ili cjelodnevnu parkirališnu kartu. Ako korisnik javnog parkirališta nema valjanu satnu, višesatnu, cjelodnevnu ili trajnu ( godišnju ) parkirališnu kartu, smatrat će se da je s organizatorom parkiranja sklopio ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata (dnevna karta). U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba koju ovlasti organizator parkiranja ostavit će dnevnu kartu s nalogom za plaćanje na vozilu, koju je korisnik dužan platiti u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora. Dnevna karta s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 4. ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.Članak 24.

Ako korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu s nalogom za plaćanje iz članka 23 stavka 3 i 4 u roku od 8 dana, organizator parkiranja pokrenuti će postupak prisilne naplate.Članak 25.

Korisnik je dužan čuvati SMS poruku sa brojem transakcije ili parkirnu kartu koju je dužan istaknuti na vidnom mjestu da se omogući kontrola parkiranja ovlaštenim djelatnicima.  Kod naplate po članku 17. ovog Pravilnika korisniku bez ulaznog listića naplatiti će se naknada kao da je vozilo parkirano od početka vremena parkiranja. Korisnik je dužan platiti kartu do kraja radnog vremena parkirališta u protivnom će se izdati dnevna parkirna karta od 15 €.Članak 26.

Godišnja parking karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana, a prilikom kupnje iste potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu. Godišnja parkirna karta omogućuje parkiranje, bez vremenskog ograničenja.Članak 27.

Cijena godišnje parking karte iznosi:

 • za parkirne zone: 0 ZONA, 1 ZONA, 2 ZONA, 3 ZONA i R ZONA – 30 €
 • za sve parkirne zone – 50 €


Članak 28.

Godišnja parkirna karta ima obilježje tvrtke „Komunalac Nin“ d.o.o. (ime i grb), registarsku oznaku vozila. Godišnja karta vrijedi samo ako je aktivna u sustavu naplate i kontrole parkiranja tj evidentiranjem uplate i unosom u registar pretplatnika.Članak 29.

Korisnik godišnje parkirne karte dužan je istaknuti kartu u vozilu ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.Članak 30.

Na parkiralištu kojim upravlja Organizator parkiranja može se dati u zakup parkirno mjesto temeljem Ugovora o zakupu parkirališnog mjesta (rezervirano parkirališno mjesto). Lokacije, visinu zakupa, broj rezerviranih parkirališnih mjesta i ulice koje gravitiraju istima određuje Organizator parkiranja.Članak 31.

Rezervirana parkirališna mjesta mogu biti uređena i neuređena. Pod uređenim rezerviranim parkirališnim mjestom smatra se asfaltirano mjesto standardnih dimenzija 5 m x 2,5 m, uz postavljeni element blokade koji mu se predaje u posjed dok traje zakup parkirališnog mjesta. Parkirna mjesta u zakupu za vrijeme trajanja zakupa biti će označena slovom «R» i brojčanom oznakom. Za vrijeme trajanja zakupa parkirališnog mjesta korisnik istog odgovoran je za sigurnost i čuvanje rezerviranog mjesta, te se obvezuje da isto neće davati u podzakup trećoj osobi. Ugovorom o zakupu rezerviranog parkirališnog mjesta isključuje se obveza čuvanja vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila. Pod neuređenim rezerviranim parkirališnim mjestom smatra se neasfaltirano ili asfaltirano parkirališno mjesto standardnih dimenzija 5 m x 2,5 m, uz postavljanje 2 stupića visine 0,8 m. Za vrijeme ugovora o zakupu korisnik sam odgovara za sigurnost i čuvanje parkirališnog mjesta te se obvezuje da neće isto dati u podzakup trećoj osobi.Članak 32.

Zahtjev za rezerviranje parkirališnih mjesta mogu podnijeti sve fizičke ili pravne osobe vlasnici vozila (vozilo registrirano na njihovo ime), koje imaju prijavljeno stalno prebivalište ili sjedište u ulici na kojoj se nalazi rezervirano parkirališno mjesto i koje nemaju prijašnjih dugovanja prema tvrtki Komunalac Nin d.o.o., prema bilo kojoj osnovi. Prednost za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta imaju sve fizičke ili pravne osobe s prijavljenim stalnim prebivalištem ili sjedištem u ulici u kojoj se nalazi rezervirano parkirališno mjesto.Članak 33.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Organizator parkiranja zaključuje ugovor o zakupu sukladno odredbama ove Odluke. Ugovor o zakupu zaključuje se na rok od 12 mjeseci.Članak 34.

Cijena zakupa parkirnog mjesta iznosi:

 • za stanare (fizičke osobe) - 70 €
 • za pravne osobe i obrtnike sa sjedištem u Gradu Ninu - 100 €


Članak 35.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja, a primjenjuju se od 25. veljače 2023. godine.
Za sve informacije i upite vezano za organizaciju i način naplate parkiranja na području Grada Nina možete nas kontaktirati na tel./fax.: +385 23 264 652 ili e-mail: branimir@komunalac-nin.hr , svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Ostale usluge

Groblja

Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, izgradnju grobnica, obavljanje ukopa pokojnika, uređenje i održavanje groblja...

SAZNAJ VIŠE

Javna rasvjeta

Komunalac Nin d.o.o. je preuzeo održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na cjelokupnom području Grada Nina...

SAZNAJ VIŠE

Javne površine

Održavanje zelenih površina obuhvaća slijedeće djelatnosti: košnja parkovnih površine, košnja javnih zelenih površina...

SAZNAJ VIŠE

Fotogalerija

Pogledajte sve galerije